Què fem?

Esplai

Parròquia de Santa Maria de Gràcia

L’Esplai, té com a finalitat, educar en el temps d’oci, transmetre valors i virtuts com l’alegria, l’esforç, i el respecte. Un dels objectius de l’Esplai és crear un ambient sa i bo on els nens i nenes perque puguin créixer, madurar i sentir-se com a casa.

Cada dissabte de 17:30h a 19:30h

Les activitats que es desenvolupen a l’esplai comprenen opcions diverses tals com esport, manualitats, ball, música, teatre, cuina, jocs variats, etc

Dilluns i dimecres de 17:30h a 19:30h

Estudi dirigit: és tracta d’un espai tranquil, on els nens i nenes es puguin concentrar per poder fer els deures i estudiar, amb l’ajut de voluntaris que els orienten i els guien en les seves tasques.

Casal d’estiu

El Casal acull durant la temporada estival a nens i joves del barri de Gràcia, comprenent tot el mes de juliol des de les nou del matí fins a les cinc de la tarda, de dilluns a divendres.

Aquest projecte no solament requereix inversió de temps per part dels joves voluntaris que atenen als nens, sinó també de recursos econòmics. Perquè un dels objectius és que aquest casal sigui molt econòmic per ajudar a aquelles famílies amb menys recursos i que no els suposi una despesa important.

Despatx d’atenció

Càrites parroquial

Parròquia Santa Maria de Gràcia

Atenció a gent necessitada del barri:

  • Ajut material (aliments, roba…).
  • Assistència i assessorament legal, laboral, derivació a Serveis Socials, integració i acollida de l’usuari.
  • Atenció a la gent gran que és troba aïllada i sense atenció.

Als locals de la casa parroquial.

La teva ajuda importa:
des de Gràcia canviem vides.

Persones grans

Ajudem a persones grans i gent que es troba sola, de Gràcia i altres indrets.

 

Joves i infants

Promovem l’atenció personalitzada als joves i infants en l’àmbit de l’educació, realitzant activitats de lleure i esplai, estudi dirigit, esport i casal d’estiu.

Famílies

Donem suport a iniciatives encaminades a l’assistència i protecció a les famílies.

Provida

També donem suport a les dones embarassades, protegint la vida humana; potenciant la seva autoestima i autinomia personal.

Voluntariat

Volem promoure el voluntariat entre els nostres joves i famílies perquè creiem que pot ajudar a millorar la realitat que ens envolta i a transformar el món des de les possibilitats de cadascú. És una tasca no remunerada que es realitza lliurement i només necessita: compromís, interès i professionalitat. Volem que es gaudeixi de l’experiència de formar part d’un projecte enfocat directament a ajudar a les persones i famílies que tenen necessitat.